Referanser Imaker ECHO

Selvaag Bolig – Plussbolig

Plussbolig® er et konsept som er utviklet av Selvaag Bolig ASA. Boligkonseptet har blitt en stor suksess i Norge og Sverige med 1500 ferdigbygde Plussboliger fordelt på 13 prosjekter og flere nye prosjekter under utvikling. 

I arbeidet med nye nettsider var fokuset først og fremst på brukervennlighet og tilgjengelighet for beboerne, slik at det det skulle være enklere å bestille alle de forskjellige tjenestene som Plussbolig tilbyr.

For mer informasjon om Selvaag Bolig og Plusskonseptet se gjerne nettsidene til Selvaag og Plusservice.no