Referanser Imaker ECHO

PHARMAQ

Pharmaq og Pharmaq Analytiq er en del av Zoetis. De er anerkjent som verdens ledende farmasøytiske selskap som spesialiserer seg innen akvakultur. De tilbyr miljøvennlige, trygge og effektive helseprodukter for den globale havbruksnæringen gjennom målrettet forskning og dedikerte mennesker.  

Pharmaq har valgt å bruke Renommé Interactive og CMS verktøyet Imaker ECHO til alle sine nett-løsninger og web-applikasjoner grunnet stor teknisk kompetanse og fleksible verktøy.

Se nettsiden til Pharmaq
Se nettsiden tii Parmaq Analytiq