Referanser Imaker ECHO

Norges Taxiforbund

Norges Taxiforbund er en bransjeorganisasjon som skal ivareta taxinæringens interesser gjennom å styrke bransjens rammebetingelser og omdømme.

Norsk taxinæring skal fremstå som en seriøs bransje med høyt aktede og tilfredse utøvere som tilbyr effektiv, komfortabel, sikker og miljøvennlig persontransport med høy kvalitet i sitt lokalmiljø.


Imaker
 synes det har vært en fornøyelse å utvikle hjemmesidene til Norges Taxiforbund og Taxiskolen.