Om Imaker ECHO

Imaker as - Fra ide til digital suksess

Imaker as leverer skreddersydde nettløsninger, alt fra enkle websider til større tekniske løsninger. Imaker har mennesker med høy kompetanse og lang erfaring. I 16 år har vi jobbet med å utvikle solide webløsninger på vår digitale plattform Imaker ECHO.

En nettløsning skal ikke bare se fin ut, den skal også gi gode resultater. Vår arbeidsprosess sikrer at dine ideer finner veien fra skisser til skjerm. Hver bedrift har unike utfordringer og behov. Ikke bare skal websidene treffe målgruppen, de skal også lede til handling og kontakt.

Se våre kundereferanser

Responsivt design

Vårt publiseringssystem Imaker ECHO har skreddersydde maler for responsivt design. Alle våre nye nettløsninger er dermed responsive, og fungerer like godt på mobil, lesebrett og desktop. Ettersom de fleste bruker mobilen når de surfer, designer vi etter «mobile first»-prinsippet. Det betyr at vi begynner med å lage et godt interface for mobil, før vi lager designet til lesebrett og desktop. På denne måten sikrer vi at brukervennlighet på mobil alltid er optimal, og at mobilsiden aldri blir en dårlig versjon av desktopsiden.

Universell utforming

Alle virksomheter eller organisasjoner som bruker IKT-løsninger som hovedløsning mot publikum, er ansvarlig for å oppfylle kravene om universell utforming. Kort fortalt skal blinde og svaksynte kunne «lese» alt innhold på en nettside, og få all den informasjonen de trenger på lik linje med seende. Det kan for eksempel handle om kontraster, gode beskrivelser av alle elementer som ikke er tekst og logisk oppsett av innhold, men det meste går på hvordan en løsning er programmert. For å sikre at våre nettløsninger imøtekommer disse kravene, har våre programmerere og prosjektleder blitt grundig kurset, og publiseringssystemet vårt er tilpasset de nye retningslinjene. Alle våre nettløsninger imøtekommer dermed kravet for universell utforming.

Kundeservice/responstid

Vi har teknisk support på telefon mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00. Sender du oss en mail, kan du forvente å få svar innen 24 timer. Hvis du trenger hjelp fra en rådgiver for å legge inn eller endre innhold, vil vi bistå så fort vi kan. Ofte i løpet av få timer, men senest i løpet av to dager ved litt større oppgaver.